nben

Økonomisk fiskeriforskning

09.05.2022

Robuste sjømatinntekter også under COVID-19 pandemien

Ref: Bertheussen, B.A., Økonomisk fiskeriforskning, 32:1-2022, pp. 1-13 Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Inntektene skaper arbeid og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten. Denne studien undersøker hvor sårbare inntektene til sjømatnæringen har vært under Covid-19 pandemien som har preget mesteparten av 2020 og hele 2021. I tillegg til å analysere inntektsutviklingen på […]

Les mer >>

27.09.2021

Likt og ulikt – vraking av saltfisk i Norge og Spania*

Ref: Nøstvold, B.H., K.B. Hansen, S. Joensen, J. Østli & M. Esaiassen. Økonomisk fiskeriforskning, 31:2-2021, pp. 1-13 *Denne artikkelen er basert på undersøkelser utført av Nofima og masteroppgaven Kvalitetsoppfatning av saltfisk – Vurderer Norge og Spania kvaliteten på saltfisk etter de samme kriterier? av Kristin Beate Hansen, UiT Norges arktiske universitet I dette arbeidet er det […]

Les mer >>

20.01.2021

Snøkrabbe – et norsk sjømateventyr?

av Gøril Voldnes I dette spesialnummeret av Økonomisk fiskeriforskning kan vi presentere fem artikler fra prosjektet «SnowMap.» Hovedmålet med prosjektet har vært å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan snøkrabben kan utnyttes best mulig. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, hadde oppstart våren 2017 og ble avsluttet desember 2020. Denne innledningen gir en kort presentasjon av […]

Les mer >>