nben

Økonomisk fiskeriforskning

31.03.2020

Alt på land*

Ref: Svorken, M., M.A. Høgstad, M. Esaiassen & B.H. Nøstvold (2020). Alt på land. Økonomisk fiskeriforskning, 2020, pp. 1-14. Mye av restråstoffet som oppstår om bord på norske torsketrålere blir ikke ført til land. I denne artikkelen drøfter vi hvorfor fartøy i akkurat denne gruppen ikke utnytter restråstoffet bedre. Gjennom en kvalitativ tilnærming supplert med […]

Les mer >>

21.06.2019

Markedssvikt i førstehånds-omsetningen i vinter- og vårtorskefisket i Nord-Norge*

Kystflåten lander cirka 90 % av sine torskekvoter under det hektiske vinter- og vårtorskefisket i Nord-Norge. Registreringer viser at kvaliteten på landingene varierer sterkt, og når kvaliteten relateres til fangstredskap så finner vi følgende rangering; juksa har best kvalitet, line nest best, snurrevad nest dårligst og garn dårligst. Samtidig øker andelen dårlig fisk når fangstene […]

Les mer >>

26.02.2019

Hva forklarer sjømatforbruk i Iran?

Formålet med artikkelen er å kartlegge iranske forbrukeres holdninger til sjømat, deres kjøpsatferd og betalingsvillighet for sjømat. Dette gjøres gjennom to surveyundersøkelser av konsumenter i Teheran. Oppdrettet iransk regnbueørret spises mye, og smak er viktig. Norsk laks oppfattes som god i smak, ernæringsrik og bekvemmelig. Dette kan brukes i markedsføringen av laks, som imidlertid oppfattes […]

Les mer >>