nben

Økonomisk fiskeriforskning

Om oss

Tidsskriftet Økonomisk fiskeriforskning er fra nr. 2009/2010 et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet er tilgjengelig i elektronisk versjon.

Nofima er utgiver og vi publiserer artikler fortløpende.

Økonomisk fiskeriforskning kom med sitt første nummer i 1991, og var til og med 2008 en publiseringskanal for Nofimas (og tidligere Fiskeriforsknings) forskning.

Tema for artiklene i tidsskriftet er samfunnsvitenskap, økonomiske analyser, perspektiv- og foresightanalyser, forbrukerforskning, forskning på industriell kjøpsadferd og markedsstrategier, samt markedsanalyse, markedsbasert produktutvikling og strategisk rådgivning.

Kontakt oss

Bidrag til Økonomisk fiskeriforskning og andre henvendelser kan rettes til:

Redaktør:
Geir Sogn-Grundvåg
Nofima
Postboks 6122 Langnes
9291 Tromsø
Tlf: 77 62 90 91

Redaksjonssekretær:
Heidi Katrine Trige
Nofima
Postboks 6122 Langnes
9291 Tromsø
Tlf: 77 62 90 52

E-post: oek@nofima.no

Abonnement
Hvis du ønsker å abonnere må du registrere deg som mottaker av vårt nyhetsbrev. Registrer deg her