nben

Økonomisk fiskeriforskning

Redaksjonsråd

Dag Standal

Seniorforsker

Tlf: +47 97 08 29 76

Dengjun Zhang

Førsteamanuensis

Tlf: +47 51 83 25 62

Bernt A. Bertheussen

Dosent

Tlf: +47 77 62 31 54

Bjørn-Petter Finstad

Førsteamanuensis

Tlf: +47 77 64 69 62

Frank Asche

Professor

Tlf: +47 51 83 22 86

Bent Dreyer

Forskningssjef

Tlf: +47 77 62 90 23

Kjell Grønhaug

Professor

Tlf: +47 55 95 94 60

Håvard Hansen

Professor

Tlf: +47 51 83 37 61

Pirjo Honkanen

Forskningssjef

Tlf: +47 77 62 90 37

Svein Ottar Olsen

Professor

Tlf: +47 77 64 61 33

Ragnar Tveterås

Professor

Tlf: +47 51 83 16 40

Signe A. Søvinsen

Førsteamanuensis

Tlf: +47 77 64 60 28