Redaksjonsråd

Bent Dreyer

Forskningssjef

47 77 62 90 23

Bernt A. Bertheussen

Professor i foretakstrategi og bedriftsøkonomi

47 77 62 31 54

Bjørn-Petter Finstad

Førsteamanuensis

47 77 64 69 62

Dag Standal

Seniorforsker

47 97 08 29 76

Dengjun Zhang

Førsteamanuensis

47 51 83 25 62

Frank Asche

Professor

47 51 83 22 86

Håvard Hansen

Professor

47 51 83 37 61

Kjell Grønhaug

Professor

47 55 95 94 60

Pirjo Honkanen

Forskningssjef

47 77 62 90 37

Ragnar Tveterås

Professor

47 51 83 16 40

Signe A. Søvinsen

Førsteamanuensis

47 77 64 60 30

Svein Ottar Olsen

Professor

47 77 64 61 33