nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2022-1

Robuste sjømatinntekter også under COVID-19 pandemien

Ref: Bertheussen, B.A., Økonomisk fiskeriforskning, 32:1-2022, pp. 1-13 Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Inntektene skaper arbeid og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten. Denne studien undersøker hvor sårbare inntektene til sjømatnæringen har vært under Covid-19 pandemien som har preget mesteparten av 2020 og hele 2021. I tillegg til å analysere inntektsutviklingen på […]

Les mer >>