nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2021-2

Likt og ulikt – vraking av saltfisk i Norge og Spania*

Ref: Nøstvold, B.H., K.B. Hansen, S. Joensen, J. Østli & M. Esaiassen. Økonomisk fiskeriforskning, 31:2-2021, pp. 1-13 *Denne artikkelen er basert på undersøkelser utført av Nofima og masteroppgaven Kvalitetsoppfatning av saltfisk – Vurderer Norge og Spania kvaliteten på saltfisk etter de samme kriterier? av Kristin Beate Hansen, UiT Norges arktiske universitet I dette arbeidet er det […]

Les mer >>