nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2009/2010

08.05.2014

Her kan du laste ned  hele 2009/2010-utgaven eller enkeltartikler i PDF:

Hele 2009/2010-utgaven

Donnelly, K.A-M & M. Thakur: Food Traceability Perspectives from the United States of America and the European Union

Sogn-Grundvåg, G. & K. Grønhaug, F.-A. Egeness, T. Trollvik: Kritiske suksessfaktorer for torskeoppdrett: Finnes de?

van der Roest, J. & E. Kok: Need of Traceability of Farmed Fish in Indonesia

Alm, S.: Å måle barns holdning

Skallerud, K.: Managing overseas trade commissioners – Agent- and TCA-based perspectives

Nilssen, F. & C. Elvestad: Fra trailer til tog? Rammebetingelser for handel og transport av norsk oppdrettslaks og ørret til det russiske markedet

 

 

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 2009/2010