nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 99-1

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF:

Lokman, T.Z. & G.V. Chomo: Quality Assurance System for Fish Exports in Oman: Requirements and Choice

Isaksen, J.R.: Cod prices for fishermen and consumers

Østli, J.: Norske forbrukeres oppfatninger om marinering

Edvardsen, T.: Markedsorientering og intern styring: En komparativ studie av fiskeindustriledelse i Finnmark og New Zealand

Løvland, J.: Adopsjon av totalkvalitetsledelse og formalisert kvalitetssikring i norsk fiskerinæring i 90-årene

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 99-1