nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 98-2

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF:

Dreyer: B.: Voluntarism versus Determinism – An Empirical Study of the Norwegian Fish Processing Industry

Østli, J.: Formidling av markeds- og produktuviklingskompetanse: Nettverkssamlinger arrangert av Fiskeriforskning i 1998

Hansen, K.: Produktutvikling i norsk fiskeindustri – resultater fra en nasjonal survey

Nilssen, F.: Markedskanaler for pelagisk fisk i Russland

Olsen, S.O.: Sjømat i norske husholdninger – betydningen av holdninger, normer og forbruksbarrierer

Foss, L.: Organisatoriske og markedsmessige forhold ved oppdrett av kveite og steinbit

Gabrielsen, H.C.: Konsekvenser av globalisering i lys av et nyinstitusjonelt perspektiv – like eller unike organisasjoner

Välitalo, A.S.I. & T. Edvardsen: Uformelle systemer og prosedyrer for styring og kontroll i fiskeindustri – en empirisk studie av beslutningsprosesser

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 98-2