nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 98-1

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF:

Norberg, H.M.: Miljømerking – kunnskap eller kaos

Sunnanå, K.: Har Norge en tilstrekkelig bærekraftig ressursforvaltning

Sørensen, N.K.: Etisk riktig slakting av laks

Ottesen, G.G.: Læringsevne og lønnsomhet i fiskeindustrien

Kristoffersen, E.M.: Preferanser for fersk laks hos tyske røykerier

Løvland, J.: Human Resource Management – fokus og domener innenfor feltet i et vitenskapsteoretisk (utviklingsperspektiv)

Flåten, O. & J.R. Isaksen: Governmental Financial Transfers to the Norwegian Fishing Industry

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 98-1