nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 97/1-2

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF:

Strand, H.B.: Mellom marked, mekanikk og mennesker: Ledelse av fiskeindustribedrifter i et postmodernistisk perspektiv

Moldenæs, T.: Økonomisk demokrati i en flerkulturell kontekst

Wu, H.: An Invisible Capitalism Revolution in the Communist Lands – a Pre-study on the Privatization Development of Fishery Industries the Communist Countries of The South China Sea Region

Nilssen, F.: Det russiske markedet for fisk – myter og muligheter

Välitalo, A.I. & T. Edvardsen: Formelle systemer og prosedyrer for styring og kontroll i fiskeindustri

Olsen, P. & M. Aanesen: Tre dialoger om Feyerabend – omkamp mellom rasjonalisten og relativisten

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 97/1-2