nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 96-2

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF:

Løvland, J.: Hvilken betydning har utforming av lønnssystemer for produktivitet og omstillingsprosesser

Nilsen, A.-C.: Det tyske og belgiske markedet ønsker mer bearbeidet sei

Olsen, B.E.: New Sources of Seafood Supply – Norwegian Salmon for det Asian Table

Wu, H.: The colors of quality – a comparative study of cultural differences

Honkanen, P.: Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder

Foss, L.: Bedriftsoppfølging i et utviklingprosjekt i fiskeindustrien

Dreyer, B.: Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

Olsen, S.O.: Kriser og beredskap – forbrukernes reaksjoner på negativ produktomtale

Vassdal, T.: Regimeskifter i markedet for kvitfisk – en statistisk analyse

Reite, S. & T. Edvardsen: Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri – en empirisk studie

The article was printed in:

Økonomisk fiskerforskning 96-2