nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 96-1

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF:

Olsen, S.O.: Råvareproduksjon og markedsmakt – utfordringer for norsk fiskerinæring

Neubacher, H.: Convenience Will be the Future – of the Well-Known Fish Species

Edvardsen, T.: En vertikalt integrert bedrift

Nilssen, F.: Norvestrussisk fiskerinæring – en fortsatt leverandør av råstoff til norsk fiskerinæring eller en fremtidig konkurrent?

Hanssen, B.A.: Food retailing – power issues and possible impacts on suppliers

Wu, H. & K. Hansen: Markedsføring i Kina

Østli, J.: Prepakket ferskfisk og fokusgruppe

Edvardsen, T.: Kaosteori og ledelse – systemperspektiver i postmoderne ledelseslitteratur

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 96-1