nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2008

08.05.2014

Her kan du laste ned hele 2008-utgaven eller enkeltartikler i PDF:

Hele 2008-utgaven

Sogn-Grundvåg, G.: Kveite – havets dronning

Henriksen, E. & B.I. Beniksen: Rammebetingelser for lønnsomhet i norsk fiskeforedling – Empiriske funn og kunnskapshull

Karlsen, K.M. & K. Donnelly: Nytt krav om fangstdato på fersk fisk – hva vil dette bety for næringen?

Hermansen, Ø. & B. Dreyer: Distriktskvotene – hvordan styre torsken?

Voldnes, G.: Maktforholdet mellom russiske kjøpere og norske leverandører

Østli, J. & I.E. Pleym: Klippfisk i Brasil – Resultater fra en fokusgruppestudie

Norberg, H.M.: Kollektivmerkets betydning for konsumentens produktvurdering

Iversen, A.: Hvitfisk 2020

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 2008