nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2007

28.07.2015

Her kan du laste ned hele 2007-utgaven eller enkeltartikler i PDF:

Hele 2007-utgaven

Voldnes, G. & P. Honkanen: Russiske konsumenters preferanser for sild

Nøstvold, B.H. & J. Østli: Hvordan kan bruk av riktig informasjon gjøre det enklere å kjøpe klippfisk i Portugal

Hermansen, Ø.: Hvorfor ikke levendefangst? Analyse av vurderingskriterier og virkemidler

Sogn-Grundvåg, G. & F.-A. Egeness, B. Dreyer: Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett

Østli, J.: Atlanterhavstorsk (Gadus morhua), stillehavstorsk (Gadus macrodephalus) og grønlandstorsk (Gadus ogac) som klippfisk

Iversen, A.: Pelagiske fremtidsbilder

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 2007