nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2006

08.05.2014

Her kan du laste ned hele 2006-utgaven eller enkeltartikler i PDF:

Hele 2006-utgaven

Reiertsen, M. & J. Østli: Klippfisk i Portugal – Litt historie og resultater fra 4 fokusgrupper

Toften, K. & T. Hammervold: Nisjebedrifters utfordring med å utvikle en markedsføringsstrategi – en eksplorerende studie av sjømateksportører

Egeness, F.-A.: Hvilke faktorer bidrar til suksess for nye sjømatprodukter på det norske markedet – En kvalitativ undersøkelse

Lorentzen, L.T. & G.G. Ottesen, K. Grønhaug, M. Svorken: Økt satsing på fersk hvitfisk – Hvilke utfordringer opplever bedriftene?

Ottesen, G.G. & F.-A. Egeness, K. Grønhaug, B. Grey: Kan bedriftene lære noe nyttig av fiaskoprodukter?

Svorken, M. & B. Dreyer, K. Grønhaug: Råstoff til besvær

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 2006