nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2005

08.05.2014

Her kan du laste ned hele 2005-utgaven eller enkeltartikler i PDF:

Hele 2005-utgaven

Ottesen, G.G. & S.A. Rånes, K. Grønhaug, B. Grey: Produktutvikling i fiskebutikker gjennom interaksjon med forbrukere

Iversen, A.: Foresight og scenariebygging

Toften, K.: Nisjemarkedsføring som strategi for norsk sjømatnæring

Voldnes, G. & F. Nilssen: Økonomisk vekst gjennom innovasjon og nyskapning i Russland?

Bjørklund, O.: Fokusgruppe – Noen metodiske betraktninger

Jornet, L.G. & M. Heide, J. Østli: Market situation of Norwegian bacalao on the Mediterranean Spanish coast: Barcelona and Valencia as an example of different tastes for bacalao

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 2005