nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2004

03.04.2014

Her kan du laste ned hele 2004-utgaven og enkeltartikler i PDF:

Hele 2004-utgaven

Isaksen, J.R. & B. Dreyer, K. Grønhaug: Flere veier fører til Rom

Ottesen, G.G. & K. Grønhaug: Utnyttelse av muligheter: Hvorfor er det så vanskelig – og hva skal til for å lykkes?

Voldnes, G.: Laks i det russiske markedet – en studie av forbrukeratferd

Johnsen, O.: Markedsbasert produktdifferensiering – En utfordring for norsk lakseindustri

Heide, M. & J. Østli: Preferanse for klippfisk i Lisboa, Portugal – Segmentering og muligheter for produktoptimalisering

Rånes, S.A.: Jevn råstofftilgang – Kvoteår, kvotebank og fangstbasert havbruk

Toften, K.: Hvordan lederfaktorer påvirker eksportatferd og eksportprestasjon

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 2004