nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2003

24.07.2015

Her kan du laste ned hele 2003-utgaven eller enkeltartikler i PDF:

Hele 2003-utgaven

Ottesen, G.G. & K. Grønhaug: Strategisk endring i fiskeindustrien – hvorfor går det ikke alltid som planlagt?

Dreyer, B.: Fangstreguleringer og kapasitetstilpasning i fiskeindustrien

Rånes, S.A.: Samlekvoteordningen – hva er fiskernes erfaringer?

Jakobsen, H.D. & F. Nilssen: Russiske kjøperes kriterier for valg av leverandører – inntrykk og vurderinger

Johnsen, O.: Oppdrett av blåskjell ved et veiskille – nå er det markedet som bestemmer

Østli, J. & M. Heide: Kjøkkensjefer er en viktig ressurs i produktutvikling

Iversen, A.: Globalisering og strategier i norsk fiskerinæring

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 2003