nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2002

24.07.2015

Her kan du laste ned hele 2002-utgaven eller enkeltartikler i PDF:

Hele 2002-utgaven

Ottsen, G.G. & K. Grønhaug, O. Johnsen: Kan oppdragsforskningen gjøres mer nyttig – En analyse av 86 oppdragsprosjekter gjennomført ved Fiskeriforskning

Esaiassen, C. & F. Nilssen: Strategiske salg av fiskebåter til Russland ved Bareboat-charter kontrakter: En råstoff-strategi for norsk industri eller kapasitetsreduksjon i norske rederier?

Zilanov V.: Lovløs fisk?

Ottesen, G.G. & K. Grønhaug: Markedsorientering i «perfekte» sjømatmarkeder

Jensen, C.L.: Hva bestemmer politiske beslutninger – politikk eller økonomi? – En vurdering av lakseavtalen

Luten, J. & A. Kole, R. Schelvis, M. Veldman, M. Heide, M. Carlehög, L. Akse: Evaluation of wild cod versus wild caught, farmed raised cod from Norway by Dutch consumers

Ottesen, G.G. & K. Grønhaug: Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 2002