nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2001

24.07.2015

Her kan du laste ned hele 2001-utgaven eller enkeltartikler i PDF:

Hele 2001-utgaven

Standal, D.: Moderniseringsprosesser i kystflaten – Om teknologisk endring og institusjonsutforming

Eide, H.P. & A. Fløystad: Geografisk forankring og markedsstrategi: Brudd og kontinuitet i fiskeindustrien i Måløy i Vågsøy kommune

Johansen, J.A.: Holdning til oppdrettet fisk hos et utvalg kjøkkensjefer i eksklusive restauranter

Johnsen, O. & F. Nilssen: Hva kan vi forvente av det tyske markedet

Østli, J.: Lakebehandling av fiskefilet

Løvland, J. & A. Iversen: Benchmarking som metode i bedriftsutvikling

Edvardsen, T.: Strategisk (ny)orientering og organisatorisk (re)strukturering i norsk sjømatindustri

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 2001