nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 00-2

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF:

Honkanen, P.: Franske forbrukeres vurdering av norsk seifilet – sammenligninger mellom substiuerte produkter

Johnsen, O.: Fersk fisk pakket i modifisert atmosfære? Når får vi et varig produktkonsept i Norge

Lindkvist, K.B. & A. Fløystad: Fremmedeie og lokal næringsutvikling: En eksempelstudie av fiskeindustrien i Finnmark

Nilssen, F. & M. C. Montfort: Some Perspective on the Future for Farmed Salmon in France

Dreyer, B.: Globalisering av råvaremarkedet – strategiske utfordringer for lokal fiskeindustri

Johansen, J.A. & J. Østli: «Superfersk» versus lagret laks – hva er best?

Hersoug, B.: Maori Fishing Rights – Coping with the Aboriginal Challenge

Norberg, H.M.: Use of Collective Trademarks in Consumer’s Choice of Foods – Preliminary results

Martinez, I. & D. James: From Morphology to DNA-Chips and Proteomics: Developments in Analytical Methods to Ascertain Food Safety and Authenticity

Opptrykk fra tidligere utgaver med kommentarer:

Martinussen, T. & R. Richardsen, S. Ulve: Tørrfiskeksport til Italia

Løvland, J.: Kvalitetsutviklingsprosjekter – reell prosess eller symbolsk øvelse?

Norberg, H.M.: En sikret merkeordning – et middel for å synliggjøre kvalitet

Olsen, S.O.: Råvareproduksjon og markedsmakt – utfordringer for norsk fiskerinæring

Nilssen, F.: Nordvest-russisk fiskerinæring: En fortsatt leverandør av råstoff til norsk fiskerinæring eller en fremtidig konkurrent

Edvardsen, T.: Kaosteori og ledelse: Systemperspektiver i postmoderne ledelseslitteratur

Dreyer, B.: Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 00-2