nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 00-1

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF:

Zilanov, V.: Enkelte tendenser i utviklingen av markedet for fiskeprodukter laget av pelagiske fiskearter i Russland – fortid, nåværende situasjon og fremtidsperspektiv

Østli, J.: Hvalkjøtt i Norge – En fokusgruppeundersøkelse

Isaksen, J.R.: Ka du sei? En gjennomgang av oppmerksomheten som vies reguleringen av fisket, og fisket etter sei nord for 62 grader nord i avisene Fiskaren og Fiskerbladet

Johnsen, O.: Generisk markedsføring mot barn og unge

Hansen, K.: Norsk laks i Kina

Edvardsen, T.: Strategi styring og kontroll av organisasjonsendring i norsk sjømatindustri

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning 00-1