nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2021-1 (Spesialutg. Snøkrabbe)

Lab scale sustainable extraction of components from snow crab (Chionoecetes opilio) co-products, and estimation of processing costs based on a small-scale demonstration plant (Biotep)

Ref: Lindberg, D., R.G. Solstad, J.A Arnesen, A.K. Helmers & R.D Whitaker (2021). Økonomisk fiskeriforskning, 31: 1-2021, pp. 42-57. An evaluation of value-creation starting from snow crab (Chionoecetes opilio) side streams into various products, utilizing different processing regimes, has been performed. A maximum recovery of 43.7% protein and 37.4 g/kg oil were achieved using proteolysis […]

Read more >>

En kvantitativ studie av lønnsomhet i det norske snøkrabbefisket

Ref: Hogrenning, E. & E. Henriksen, Økonomisk fiskeriforskning, 31: 1-2021, pp. 29-41 I denne artikkelen studerer vi lønnsomheten til den norske snøkrabbeflåten. Inntil 2017 hadde flåten adgang til de antatt attraktive fangstområdene på den russiske delen av kontinentalsokkelen i Smutthullet. Russland bestemte deretter at den norske flåten ikke fikk adgang til disse områdene. Vi estimerer […]

Read more >>

Snøkrabben – en forvaltningsutfordring

Ref: Kvalvik, I., Økonomisk fiskeriforskning, 31:1-2021 (Spesialutg. Snøkrabbe), pp.13-28. Snøkrabben (Chionoecetes opilio) er en ny art i Barentshavet, hvor kommersielt fiske startet i 2013. I dette arbeidet analyseres prosessen med å etablere det norske forvaltningsregimet for snøkrabbefisket i Barentshavet ved hjelp av begrepet forvaltbarhet. Ved fiskets oppstart var det veldig lite kunnskap om krabben og […]

Read more >>

Varmebehandling av snøkrabbecluster

Ref: Lorentzen, G., F. Lian, G. Martinsen & S.I. Siikavuopio, Økonomisk fiskeriforskning, 31:1-2021 (Spesialutg. Snøkrabbe), pp. 6-12 Den spiselige delen, clusteret, det vil si kjøttet i legger og klør, varmebehandles etter at snøkrabben er slaktet. Industriell varmebehandling innebærer gjerne en temperatur på over 95 °C i opptil 20 minutter. Hovedårsaken til den lange varmebehandlingen er […]

Read more >>

Evaluering av ulike agn til snøkrabbefiske i Barentshavet

Ref: Siikavuopio , S.I., O.B Humborstad, G. Martinsen, A.Hustad & G. Lorentzen, Økonomisk fiskeriforskning, 31:1-2021 (Spesialutg. Snøkrabbe), pp. 1-5. Akkar og sild er de vanligste agnene som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Ut fra økonomiske og etiske betraktninger er det viktig å erstatte dagens agn med alternative restråstoffkilder som har liten alternativ bruk. […]

Read more >>

Snøkrabbe – et norsk sjømateventyr?

av Gøril Voldnes I dette spesialnummeret av Økonomisk fiskeriforskning kan vi presentere fem artikler fra prosjektet «SnowMap.» Hovedmålet med prosjektet har vært å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan snøkrabben kan utnyttes best mulig. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, hadde oppstart våren 2017 og ble avsluttet desember 2020. Denne innledningen gir en kort presentasjon av […]

Read more >>