nben

Økonomisk fiskeriforskning

Økonomisk fiskeriforskning 2014-1

Hvilken råstoffstrategi er mest lønnsom for norske filetbedrifter?

I artikkelen spør vi først om det er forskjeller i  lønnsomheten til de få gjenværende filetbedriftene i Norge. Dette får vi bekreftet ved å analysere ti år med regnskapsdata for hele populasjonen. Deretter spør vi om variasjonen i lønnsomheten kan knyttes til bedriftenes valg av råvareleverandører.

Read more >>

Fish consumption across generations – a life cycle approach

Fish consumption differs with age, over time, across generations, and across socioeconomic groups.

Read more >>