nben

Økonomisk fiskeriforskning

News

24.05.2016

Supply Chain Management under uncertain supply

This paper examine whether supply chain management (SCM) literature prescriptions yield better performance as advocated. Companies try to benefit from theoretical knowledge to improve their performance and thus enhance their possibilities to survive and prosper. To follow theoretical knowledge is not easy, since it is general in nature and supposed to be valid in multiple […]

Read more >>

11.02.2016

Oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane – Utvikling, ressursgrunnlag, verdiskaping og ringvirkninger

I denne artikkelen presenteres bedrifts- og samfunnsøkonomiske data om lakseoppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane. De er basert på utdrag og analyse av kapasitetsdata fra Akvakulturregisteret, øko-nomidata fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og data fra kundereskontroene til et utvalg matfisk-produsenter i Sogn og Fjordane.

Read more >>

03.11.2015

Targeting consumers of fish fillets based innovativeness and convenience orientation

Consumers segments based on innovativeness and convenience orientation were identified and described based on known buying motives and barriers for fish consumption and sociodemographic factors. How well three different fish fillet product types (tray packed, vacuum packed and sold in fish counter) fit to the different segments and buying criteria were described. Three segments; Involved […]

Read more >>

03.11.2015

Differences in harvesting and marketing strategies between Iceland and Norway

For decades, whitefish industries in Iceland and Norway have produced similar products and have exported to the same global markets. Nevertheless, there are indications that the Icelandic industry has been more profitable than the Norwegian industry over the same time period. Therefore, this study aims to determine if the two competing industries pursue different marketing […]

Read more >>

03.11.2015

Produksjon av fryste torskefileter – Hvilke nasjoner skal produsere fryste filetprodukter av torsk for et globalt marked i framtiden?

(Only available in Norwegian) Globaliseringen av råvaremarkedet for fryst torsk og god tilgang på billig arbeidskraft har bidratt til at en stor andel av produksjonen av fryst torskefilet er flyttet til Kina. Norsk filetindustri har ikke klart å konkurrere med Kina på pris og tapt betydelige markedsandeler i det europeiske markedet. Mange norske filetbedrifter har […]

Read more >>

30.04.2015

Juks og fanteri i fiskeri

Vinteren 2013 gikk det mange rykter om «storhundra», det vil si at det ble landet mer torsk enn det som ble registrert. Noe overraskende kom disse ryktene i et år med rekordhøye kvoter. Rykteflommen var også sterk tidlig på 1990-tallet og ved årtusenskiftet, men da i perioder med historisk lave kvoter. Med utgangspunkt i disse […]

Read more >>