nben

Økonomisk fiskeriforskning

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mot avvikling av trålernes plikter? En gjennomgang av utkjøpsavtaler i nordnorske fiskerikommuner

18.12.2015

Pliktsystemet til de industrieide trålerne, opprinnelig ment for å sikre landing av råstoff og dermed aktivitet og bosetting i kystsamfunn, fungerer dårlig og er satt under press. Dette fordi driftskonseptet dras mellom rollen som sesongutjevnende råstoffleverandør med et uttalt samfunnsansvar, og rollen som en konkurransedyktig eksportnæring. (mer…)

Targeting consumers of fish fillets based innovativeness and convenience orientation

03.11.2015

Consumers segments based on innovativeness and convenience orientation were identified and described based on known buying motives and barriers for fish consumption and sociodemographic factors. How well three different fish fillet product types (tray packed, vacuum packed and sold in fish counter) fit to the different segments and buying criteria were described. Three segments; Involved consumers, Convenience orientated and Modern consumers were found. The most important buying criteria’s was quality and value for money. Finally suggestions for how to target the different segments are made. (mer…)

Differences in harvesting and marketing strategies between Iceland and Norway

03.11.2015

For decades, whitefish industries in Iceland and Norway have produced similar products and have exported to the same global markets. Nevertheless, there are indications that the Icelandic industry has been more profitable than the Norwegian industry over the same time period. Therefore, this study aims to determine if the two competing industries pursue different marketing and harvesting strategies to maximise their take of one of the region’s most valuable natural resources. (mer…)

Produksjon av fryste torskefileter – Hvilke nasjoner skal produsere fryste filetprodukter av torsk for et globalt marked i framtiden?

03.11.2015

(Only available in Norwegian) Globaliseringen av råvaremarkedet for fryst torsk og god tilgang på billig arbeidskraft har bidratt til at en stor andel av produksjonen av fryst torskefilet er flyttet til Kina. Norsk filetindustri har ikke klart å konkurrere med Kina på pris og tapt betydelige markedsandeler i det europeiske markedet. Mange norske filetbedrifter har gått konkurs, lagt om produksjonen eller avviklet sin virksomhet. Lønnsvekst truer imidlertid Kinas tilgang på billig arbeidskraft og kan bidra til at deler av produksjonen av fryste filetprodukter av torsk flyttes tilbake til lavkostland i Europa, først og fremst fordi andre asiatisk land allerede møter eller vil møte mange av de samme utfordringene som kinesisk foredlingsindustri. (mer…)

Økonomisk fiskeriforskning 2007

28.07.2015

Her kan du laste ned hele 2007-utgaven eller enkeltartikler i PDF: (mer…)

Økonomisk fiskeriforskning 2003

24.07.2015

Her kan du laste ned hele 2003-utgaven eller enkeltartikler i PDF: (mer…)

Økonomisk fiskeriforskning 2002

24.07.2015

Her kan du laste ned hele 2002-utgaven eller enkeltartikler i PDF: (mer…)

Økonomisk fiskeriforskning 2001

24.07.2015

Her kan du laste ned hele 2001-utgaven eller enkeltartikler i PDF: (mer…)

Økonomisk fiskeriforskning 00-2

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF: (mer…)

Økonomisk fiskeriforskning 00-1

24.07.2015

Her kan du laste ned artiklene i PDF: (mer…)